Sitemap

Điều hướng nhanh chóng

Để đăng xuất khỏi tài khoản Google:

  1. Nhấp vào biểu tượng hồ sơ hình tròn của bạn, được tìm thấy ở góc trên cùng bên phải của trang Google.
  2. Nhấp vào tùy chọn Đăng xuất.

Ghi chú

Tài khoản Google của bạn được liên kết với YouTube, Gmail, Google Drive, Google+ và các dịch vụ khác của Google.Đăng xuất khỏi tài khoản của bạn cũng giúp bạn đăng xuất khỏi tất cả các dịch vụ này.

Thông tin liên quan

Tất cả danh mục: Thông tin sửa lỗi