Sitemap

Điều hướng nhanh chóng

Các biên tập viên PCMag lựa chọn và xem xét các sản phẩm một cách độc lập.Nếu bạn mua thông qua các liên kết liên kết, chúng tôi có thể kiếm được tiền hoa hồng, giúp hỗ trợ thử nghiệm của chúng tôi.

Mặc dù các cửa hàng đóng cửa và tạm ngừng một số dịch vụ nhất định trong đại dịch COVID-19, bạn vẫn có thể đến Apple, Staples và các cửa hàng sửa chữa độc lập để được sửa chữa kỹ thuật, từ sửa màn hình đến thay pin.

Tất cả danh mục: Thông tin sửa lỗi