Sitemap

Điều hướng nhanh chóng

Bạn cần dịch ngôn ngữ một cách nhanh chóng?Một tùy chọn là ứng dụng Translator của Microsoft, có thể dịch hơn 60 ngôn ngữ qua văn bản hoặc giọng nói.

Nó có thể nói một cụm từ đã dịch để bạn nghe cách phát âm của nó, dịch các dấu hiệu và hình ảnh khác sang một ngôn ngữ khác và thực hiện các bản dịch trong thời gian thực giữa hai hoặc nhiều người.

Microsoft cung cấp một số tùy chọn để dịch, bao gồm trang web Microsoft Translator (Mở trong cửa sổ mới) và trang Bing Translator (Mở trong cửa sổ mới), nhưng ứng dụng Microsoft Translator dành cho thiết bị di động cho phép bạn dịch văn bản khi bạn ra ngoài.

Ứng dụng Microsoft Translator có sẵn cho iOS (Mở trong cửa sổ mới), Android (Mở trong cửa sổ mới) và Windows 10 (Mở trong cửa sổ mới); cả ba đều hoạt động tương tự và cung cấp cùng một chức năng cơ bản.Hương vị iOS và Android thậm chí trông giống nhau, trong khi phiên bản Windows 10 có bố cục khác.Đối với bài viết này, tôi sẽ sử dụng phiên bản iOS trên iPhone.

Tất cả danh mục: Thông tin sửa lỗi