Sitemap

การนำทางอย่างรวดเร็ว

กระบวนการวาดเส้นตรงใน GIMP (โปรแกรมจัดการรูปภาพ GNU) คล้ายกับวิธีการใน Adobe Photoshop

ใน GIMP เลือกเครื่องมือแปรงที่คุณต้องการ คลิกจุดที่เริ่มต้นบรรทัด กด . ค้างไว้กะคีย์ แล้วลากเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการให้สิ้นสุดบรรทัดคลิกที่จุดสิ้นสุด จะเป็นการสร้างเส้นตรงระหว่างจุดสองจุดด้วยแปรงที่คุณเลือกหลังจากลากเส้นแล้ว ให้ปล่อยกะกุญแจ.

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง