Sitemap

บัญชี Twitter สามารถลบได้ผ่านทางเว็บไซต์ Twitter หรือผ่านแอพ Twitter บนสมาร์ทโฟนของคุณทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อลบบัญชี Twitter ของคุณผ่านเว็บไซต์หรือแอพ

การลบบัญชีของคุณจากเว็บไซต์เดสก์ท็อป

 1. ไปที่เว็บไซต์ Twitter
 2. เลือกไอคอนโปรไฟล์วงกลมที่มุมบนขวาของจอแสดงผล
 3. เลือกการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัว
 4. ที่ด้านล่างของเมนูการตั้งค่า ให้เลือกปิดใช้งานบัญชีของคุณ
 5. เลือกปิดใช้งานหลังจากอ่านการยืนยัน
 6. ป้อนรหัสผ่านของคุณเพื่อสิ้นสุดกระบวนการปิดใช้งาน

การลบบัญชีของคุณจากแอพมือถือ

 1. เปิดแอพมือถือ Twitter
 2. แตะไอคอนโปรไฟล์วงกลมที่มุมบนซ้ายของหน้าจอ
 3. แตะตัวเลือกการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัว
 4. แตะบัญชี
 5. ที่ด้านล่างของเมนูบัญชี ให้แตะปิดใช้งานบัญชีของคุณ
 6. แตะปิดใช้งานหลังจากอ่านการยืนยัน
 7. ป้อนรหัสผ่านของคุณเพื่อสิ้นสุดกระบวนการปิดใช้งาน

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง