Sitemap

การเปลี่ยนแบบเคลื่อนไหวช่วยให้คุณสามารถทำให้วัตถุและสไลด์แต่ละรายการเคลื่อนไหวในงานนำเสนอของคุณบน Google สไลด์ได้ทรานซิชันเหล่านี้สามารถนำเสนอรายการบนสไลด์เดียวกันในเวลาที่ต่างกันทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อเพิ่มการเปลี่ยนไปยังทั้งสไลด์หรือวัตถุเฉพาะบนสไลด์

การเพิ่มทรานซิชันให้กับทั้งสไลด์

 1. เลือกสไลด์ที่คุณต้องการเปลี่ยน
 2. เลือก การเปลี่ยน... จากแถบเครื่องมือ
 3. ทางด้านขวา ให้เลือกการเปลี่ยนจากเมนูแบบเลื่อนลง ซึ่งอยู่ใต้เมนูสไลด์
 4. เปลี่ยนระยะเวลาของภาพเคลื่อนไหวโดยคลิกและลากตัวเลื่อน
 5. เมื่อต้องการนำไปใช้กับสไลด์ทั้งหมด ให้เลือกนำไปใช้กับสไลด์ทั้งหมดที่พบที่ด้านล่างของเมนูการเปลี่ยนสไลด์
เคล็ดลับ

การเปลี่ยนสไลด์ไม่จำเป็นสำหรับสไลด์แรกของงานนำเสนอของคุณ

การเพิ่มทรานซิชันให้กับวัตถุเฉพาะ

 1. เลือกวัตถุที่ต้องการโดยคลิกที่วัตถุนั้น
 2. เลือก การเปลี่ยน... จากแถบเครื่องมือ
 3. ทางด้านขวา ให้คลิกปุ่มสีน้ำเงิน + เลือกวัตถุที่จะทำให้เคลื่อนไหว
 4. จากเมนูแบบเลื่อนลงเมนูแรก ให้เลือกประเภทของภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการใช้
 5. จากเมนูดรอปดาวน์ที่สอง ให้เลือก เมื่อคลิก หากคุณต้องการให้วัตถุปรากฏเมื่อคลิกหรือเลือกหลังจากก่อนหน้าเพื่อให้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติหลังจากภาพเคลื่อนไหวล่าสุด หรือกับก่อนหน้าเพื่อให้เกิดขึ้นพร้อมกันกับภาพเคลื่อนไหวที่เพิ่มไว้ก่อนหน้านี้
 6. เลือกความเร็วของแอนิเมชั่นที่คุณต้องการโดยลากตัวเลื่อน

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง