Sitemap

Datorhistoria - 1904

Andra datorhändelser 1904John Ambrose Fleming experimenterade med Edisons diodvakuumrör och skapade det första kommersiella diodvakuumröret.Apple macOS-epoktiden är inställd på att börja den 1 januari 1904.Datapionjärer födda 1904Samuel Caldwell föddes de... Di più