Sitemap

Szybka nawigacja

Aby wylogować się z konta Google:

  1. Kliknij ikonę swojego okrągłego profilu, znajdującą się w prawym górnym rogu strony Google.
  2. Kliknij opcję Wyloguj się.

Notatka

Twoje konto Google jest połączone z YouTube, Gmailem, Dyskiem Google, Google+ i innymi usługami Google.Wylogowanie się z konta powoduje również wylogowanie ze wszystkich tych usług.

Powiązana informacja

Wszystkie kategorie: Informacje o poprawie błędów