Sitemap

W programie Microsoft PowerPoint zdarza się, że użytkownicy muszą wstawić łącze do strony internetowej lub pliku w folderze sieciowym.Łącza mogą być przydatne do kierowania innych osób, które przeglądają slajdy, do określonej witryny, pliku lub łączenia z zewnętrzną bibliografią zadania szkolnego.Dodanie tego typu łącza, zwanego hiperłączem, można wykonać, wykonując poniższe czynności.

Wstawianie hiperłącza

  1. Otwórz Microsoft PowerPoint.
  2. Wpisz tekst na slajdzie PowerPoint, który chcesz połączyć.
  3. Za pomocą myszy lub klawiatury zaznacz tekst, który chcesz przekształcić w hiperłącze.Na przykład na obrazku poniżej podświetlony jest tekst „Witryna ComputerHope”.

  1. Na pasku menu lub Wstążce u góry okna programu PowerPoint kliknij kartę Wstaw.
  2. Na karcie Wstaw wW sekcji Łącza kliknij opcję Łącze.
  3. W oknie Wstaw hiperłącze wpisz adres strony internetowej, do której chcesz utworzyć łącze, w polu tekstowym Adres.Jeśli nie masz pewności, jaki jest adres, przejdź do witryny w przeglądarce internetowej i skopiuj adres URL z paska adresu przeglądarki.
  4. Gdy skończysz, kliknij OK.
Wskazówka

Możesz też nacisnąć skrót klawiaturowyklawisz kontrolny+Kaby utworzyć hiperłącze z dowolnego podświetlonego tekstu.

Jak widać na poniższym obrazku, podświetlony tekst jest teraz hiperłączem ustawionym na stronę internetową Computer Hope.

Wskazówka

Aby ustawić łącze do lokalizacji w tej samej talii slajdów, kliknij opcję Umieść w tym dokumencie po lewej stronie.Następnie możesz wybrać lokalizację, w której chcesz połączyć zaznaczony tekst.

Powiązana informacja

Wszystkie kategorie: Informacje o poprawie błędów