Sitemap

Jednym z najlepszych sposobów organizowania informacji jest formatowanie listy.Listy te mogą być używane w wielu programach do organizowania informacji dla czytelników.Aby utworzyć listę punktowaną lub numerowaną w programie WordPad, wykonaj poniższe czynności.

Utwórz listę punktowaną lub numerowaną

  1. Na pasku menu programu WordPad naNa karcie Strona główna kliknij strzałkę w dół na przycisku listy punktowanej, który wygląda jak trzy kropki i trzy linie.
  2. Otworzy się okno zawierające różne style list.Wybierz typ listy punktowanej lub numerowanej, którą chcesz utworzyć.Możesz wybrać punktor, cyfrę, literę lub cyfry rzymskie.

  1. Do dokumentu programu WordPad zostanie dodana pusta lista w wybranym stylu.
Wskazówka

Naciśnij klawisz Enter na końcu każdego wiersza, aby utworzyć nowy element listy punktowanej lub numerowanej.

Wskazówka

Naciśnij dwukrotnie klawisz Enter na końcu ostatniego elementu listy punktowanej lub numerowanej, aby wyjść z listy i ponownie rozpocząć pisanie normalnego akapitu.

Powiązana informacja

Wszystkie kategorie: Informacje o poprawie błędów