Sitemap

Podczas pisania dokumentu w programie Microsoft Word możesz użyć narzędzia, aby upewnić się, że poprawnie wpisałeś wszystkie słowa.Czasami może być konieczne dodanie słowa do słownika, jeśli program Microsoft Word go nie rozpoznaje.

W programie Microsoft Word istnieją dwa sposoby dodania nowego słowa do słownika.Wybierz łącze poniżej dla metody, której chcesz użyć, i postępuj zgodnie z podanymi krokami.

Dodaj nowe słowo za pomocą niestandardowego słownika

  1. Na pasku menu kliknij kartę Plik, a następnie kliknij Opcje.
  2. wW oknie Opcje programu Word kliknij opcję Sprawdzanie w lewym okienku nawigacji.
  3. W nagłówku Podczas poprawiania pisowni w programach pakietu Microsoft Office upewnij się, że pole nie jest zaznaczone dla opcji Sugeruj tylko ze słownika głównego.
  4. Kliknij przycisk Słowniki niestandardowe.
  5. W oknie Słowniki niestandardowe wybierz słownik ustawiony jako słownik domyślny, a następnie kliknij przycisk Edytuj listę słów.

  1. Wpisz słowo, które chcesz dodać w polu tekstowym Słowa.
  2. Kliknij przycisk Dodaj, aby dodać słowo do słownika Microsoft Word.

  1. Kliknij przycisk OK w każdym z otwartych okien, aby zapisać zmiany w słowniku.

Dodaj nowe słowo podczas sprawdzania pisowni

  1. Podczas wpisywania tekstu w dokumencie wszelkie słowa, które program Microsoft Word uważa za błędnie napisane, mają pod sobą czerwoną falistą linię.Kliknij prawym przyciskiem myszy słowo z czerwoną falistą linią pod nim.
  2. W wyskakującym menu, które się otworzy, wybierz Pisownia, a następnie opcję Dodaj do słownika.

Powiązana informacja

Wszystkie kategorie: Informacje o poprawie błędów