Sitemap

Animerede overgange giver dig mulighed for at animere individuelle objekter og dias i dine præsentationer på Google Slides.Disse overgange kan præsentere elementer på det samme dias på forskellige tidspunkter.Følg nedenstående trin for at tilføje en overgang til et helt dias eller til et bestemt objekt på et dias.

Tilføjelse af en overgang til et helt dias

 1. Vælg det dias, du vil have overgang.
 2. Vælg Overgang... fra værktøjslinjen.
 3. Til højre skal du vælge en overgang fra rullemenuen, der findes under diasmenuen.
 4. Skift varigheden af ​​animationen ved at klikke og trække skyderen.
 5. For at anvende på alle dias skal du vælge Anvend på alle dias, der findes nederst i diasovergangsmenuen.
Tip

Diasovergange er unødvendige for det første dias i din præsentation.

Tilføjelse af en overgang til et bestemt objekt

 1. Vælg det ønskede objekt ved at klikke på det.
 2. Vælg Overgang... fra værktøjslinjen.
 3. Til højre skal du klikke på den blå knap + Vælg et objekt, der skal animeres.
 4. Fra den første rullemenu skal du vælge den type animation, du vil anvende.
 5. Fra den anden rullemenu skal du vælge Ved klik, hvis du ønsker, at objektet skal vises ved klik.Eller vælg Efter forrige for at det sker automatisk efter den sidste animation, eller Med forrige for at få det til at ske samtidigt med den tidligere tilføjede animation.
 6. Vælg den ønskede animationshastighed ved at trække skyderen.

Relateret information

Alle kategorier: Oplysninger om fejlrettelse