Sitemap

Rychlá navigace

Proces kreslení rovné čáry v GIMPu (GNU Image Manipulation Program) je podobný metodě v Adobe Photoshopu.

V GIMPu vyberte preferovaný nástroj štětec, klikněte na bod, který začíná čárou, a podržtePosuna přetáhněte kurzor na místo, kde má čára končit.Klikněte na koncový bod, tím se vytvoří přímka mezi dvěma body s vybraným štětcem.Po nakreslení čáry uvolnětePosunklíč.

Související informace

Všechny kategorie: Informace o opravě chyb